Omdat er vaak onduidelijkheid bestaat over de betekenis van creativiteit en innovatie hanteren wij voor beide begrippen een eenvoudige definitie. Wij zien creativiteit als het combineren van bestaande elementen om iets nieuws te creëren. Innovatie is het succesvol implementeren van een nieuw idee.

Hiernaast onderscheiden wij ‘zakelijke creativiteit’ van ‘artistieke creativiteit’. Waar artistieke creativiteit vooral gericht is op het raken van een emotie, is zakelijke creativiteit gericht op het behalen van zakelijke doelen. Deze doelen zijn direct of indirect uit te drukken in geld.

Zakelijke creativiteit is onmiskenbaar van grote waarde voor het bedrijfsleven, maar ook non-profit organisaties en overheden kunnen er veel baat bij hebben.

Je kunt zakelijke creativiteit inzetten op verschillende gebieden. Het specifieke doel bepaalt op welk gebied de focus moet liggen. Binnen het speelveld van zakelijke creativiteit houdt HatRabbits zich bezig met het oplossen van problemen en het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.

Problemen Oplossen
Wanneer je met een concreet probleem wordt geconfronteerd, wordt snel duidelijk waarom creativiteit zo belangrijk is. Met conventionele middelen los je problemen doorgaans niet op. Wat je nodig hebt is een onorthodoxe aanpak. Benader je probleem vanuit verschillende invalshoeken en verras vriend en vijand met spraakmakende oplossingen.

Productontwikkeling
Om de concurrentie voor te blijven en veranderingen in de markt het hoofd te kunnen bieden is het belangrijk om continu te vernieuwen. De ontwikkeling van nieuwe producten en diensten voorkomt dat je organisatie vastroest en ten onder gaat. Sla wegen in die nog niet bewandeld zijn. Benut kansen die anderen nog niet eens gezien hebben. Dit is het domein van radicale innovatie, disruptie en concurrenten die om genade smeken.

Start typing and press Enter to search