Beter Brainstormen (3/3)

Bij brainstormen is de groepsdynamiek allesbepalend voor het eindresultaat. Net als in sport vormen de beste spelers (of denkers) niet per se het beste team... Les drie: stel het perfecte [...]