De Braindump

Een Braindump aan het begin van je brainstormsessie zal zorgen voor een productievere sessie en originelere ideeën.

Huiswerk voor betere ideeën

Het uitdelen van huiswerk, voorafgaand aan een brainstormsessie, is een eenvoudige manier om kostbare tijd te besparen. Het zal bovendien zorgen voor betere ideeën.

Beter Brainstormen (3/3)

Bij brainstormen is de groepsdynamiek allesbepalend voor het eindresultaat. Net als in sport vormen de beste spelers (of denkers) niet per se het beste team... Les drie: stel het perfecte [...]