Wanneer… je ons moet bellen

HatRabbits houdt zich bezig met het structureren van zakelijke creativiteit. Wij zorgen ervoor dat de creatieve capaciteit van organisaties vergroot wordt en beter wordt benut. Wij wakkeren creativiteit in mensen aan. Concreet kunnen we uw organisatie helpen met de volgende thema’s.

Creatief problemen oplossen
Stel, je hebt een probleem. Nou ja, laten we positief blijven: een uitdaging. Het is in ieder geval een situatie die je liever kwijt dan rijk bent. Elke organisatie kent dit soort uitdagingen en ze zijn niet op te lossen met de bestaande manier van denken. Wanneer de traditionele methoden niet meer werken, zul je op zoek moeten gaan naar een creatieve aanpak. Wij helpen graag bij het vinden van originele oplossingen.

Structuur in het innovatieproces
Binnen veel grote organisaties leeft het besef dat men moet vernieuwen. Vaak weten managers echter niet waar ze moeten beginnen. Ze voelen de moed in de schoenen zakken bij het vooruitzicht van een ingewikkeld innovatietraject. HatRabbits ontzorgt en brengt structuur aan. Wij zorgen voor enthousiasme bij de betrokkenen en stimuleren deelnemers om ècht vernieuwende ideeën te bedenken.

Draagvlak voor veranderingen
HatRabbits zorgt ervoor dat het creatieve vermogen van de organisatie benut wordt. Ideeën en oplossingen moeten vanuit de organisatie komen en mogen niet van bovenaf (of van buiten) worden opgelegd. We helpen medewerkers dan ook om zelf verrassende ideeën te vinden en te ontwikkelen. Door het proces te structureren en de deelnemers te begeleiden, is eenieder in staat om buiten de vaste denkpatronen te treden. Doordat medewerkers de oplossingen zelf vormgeven ontstaat er op een natuurlijke wijze draagvlak. Mensen lopen nu eenmaal harder voor hun eigen ideeën.

Frisse blik en nieuwe perspectieven
De oplossing komt vaak uit een ander systeem. Daarom betrekken wij, waar mogelijk, professionele buitenstaanders bij het creatieve proces. Wees dus niet verbaasd wanneer een architect, hersenchirurg en piloot aanschuiven om jouw probleem te helpen oplossen.

Door mensen uit een ander vakgebied aan het team toe te voegen, zorgen we voor nieuwe perspectieven en een frisse blik. Deze groep buitenstaanders kan de ‘naïeve’ vragen stellen die intern al lang niet meer gesteld worden. Door hun totaal andere achtergrond zullen deze mensen bovendien hele andere oplossingen aandragen. Wellicht kennen zij zelfs oplossingen uit een ander vakgebied waar een vergelijkbare uitdaging speelde!

Start typing and press Enter to search