Hoe… we tot resultaten komen

HatRabbits is een bureau dat gespecialiseerd is in zakelijke creativiteit en innovatie. We helpen om het spreekwoordelijke ‘konijn uit de hoge hoed’ tevoorschijn te toveren.

Met onze partners begeleiden we grote organisaties bij de ontwikkeling van vernieuwende ideeën en bij het vinden van creatieve oplossingen. We organiseren en faciliteren creatieve denktanks en verzorgen trainingen op het gebied van zakelijke creativiteit. We brengen structuur aan in het creatieve proces en ondersteunen organisaties bij het realiseren van waardevolle vernieuwing.

Onze aanpak bestaat uit vijf fases.

Fase 1: Focus bepalen
Het doel van deze eerste fase is het in kaart brengen en verscherpen van de uitdaging. In deze eerste verkennende fase zullen we onderzoek doen naar de omstandigheden en achtergronden van de betreffende uitdaging. Dit onderzoek zal doorgaans bestaan uit het observeren van de bestaande situatie, het interviewen van betrokkenen en het in kaart brengen van interessante alternatieven (initiatieven in andere landen, andere branches etc.). Aan het einde van deze fase zal samen met de probleemeigenaar de concrete focus worden gedefinieerd.

Fase 2: Ideeën genereren
Aan de hand van de focus wordt samen met de opdrachtgever een creatief team samengesteld. Dit team zal in een creatieve sessie zoveel mogelijk vernieuwende ideeën genereren. De samenstelling van de creatieve denktank is als volgt:

Probleemeigenaar & stakeholders
Gebieds-experts
Outsiders (professionals uit ongerelateerde vakgebieden)
Fase 3: Evalueren en verscherpen
De enorme berg ideeën die is gegenereerd door de creatieve denktank wordt geclusterd en geëvalueerd. De meest veelbelovende ideeën worden in samenwerking met een kernteam uit de organisatie en enkele gebieds-experts verscherpt, gevisualiseerd en uitgewerkt.

Fase 4: Testen
Afhankelijk van de opdracht worden één of meerdere prototypes gemaakt en wordt de aanpak op kleine schaal getest. Het idee wordt voorgelegd aan een klankbord met vertegenwoordigers van de doelgroep en aan de hand van de feedback die zij geven wordt het plan van aanpak waar nodig verscherpt.

Fase 5: Implementatieplan uitrollen
Samen met een kernteam uit de organisatie wordt een lijst met actiestappen opgesteld die moeten worden voltooid om het beoogde resultaat te bereiken. Het uitgewerkte concept, inclusief plan van aanpak wordt terug gepresenteerd aan alle betrokkenen uit de organisatie.

Start typing and press Enter to search