Test je aannames voordat je een nieuw idee implementeert

Test altijd eerst je aannames voordat je vol enthousiasme een nieuw idee gaat implementeren. Hieronder lees je hoe je stap voor stap je meest riskante aannames kunt toetsen.

 

1. Verzamel aannames

Roep je team bij elkaar en genereer een lange lijst met aannames over jouw idee. Elk innovatief idee kun je vanuit 3 invalshoeken benaderen; vanuit de gebruiker, vanuit de organisatie en vanuit de technologie.

De Gebruiker
Zijn gebruikers zich bewust van dit probleem? Zijn gebruikers geïnteresseerd in een oplossing? Als we dit probleem oplossen zijn er dan mensen die onze oplossing willen kopen? Hoe lossen gebruikers dit probleem nu op? Is onze aanpak aantrekkelijker/beter dan deze oplossingen?

De Organisatie
Moeten wij ons als organisatie storten op dit onderwerp? Is het voor onze organisatie interessant om voor dit probleem een oplossing te ontwikkelen? Sluit deze innovatie aan bij onze strategische organisatiedoelstellingen? En past het bij onze visie, onze missie en ons merk(imago)?

De Technologie
Is het technisch mogelijk om dit idee te bouwen/ontwikkelen?
Kunnen WIJ dit idee wel realiseren? (Hebben we de kennis, de middelen etc?)

 

Gebruik deze en andere vragen om aannames te formuleren voor elk van de drie bovenstaande categorieën.


2. Zoek de meest riskante aannames

Na de eerste stap heb je waarschijnlijk een lange lijst met aannames. De truc is nu om op zoek te gaan naar de meest riskante (en dus meest belangrijke) aanname. Aannames die, als ze fout blijken te zijn, een ‘levensbedreigend’ risico vormen voor jouw innovatie.

Sta daar eens kort bij stil. Welke aannames zijn cruciaal? Op welke aannames is jouw innovatie gestoeld? Stel dat jouw opgeschreven aannames niet kloppen, bij welke aanname wordt jouw innovatie dan waardeloos?
Het is van groot belang om deze aannames te ontdekken voordat je tijd, geld en energie gaat steken in het uitwerken en/of implementeren van je oplossing.

Een leuke manier om je aannames te vinden is door ze op post-it’s te schrijven en ze in een 2×2 matrix te plakken. Schrijf hierbij op de ene as ‘Bekend vs Onbekend’ en op de andere matrix ‘Belangrijk vs onbelangrijk’. Vanzelfsprekend ben je na afloop van de oefening vooral geïnteresseerd in de aannames die in de categorieën ‘belangrijk’ en ‘onbekend’ vallen.

 

3.  Test je meest riskante aanname

Nadat je jouw meest riskante aannames in kaart hebt gebracht is het tijd om deze nader te onderzoeken. Hierbij is het jouw taak om als ‘advocaat van de duivel’ op te treden en te bewijzen dat de aannames niet kloppen. Dit klinkt gek, maar deze specifieke rol voorkomt dat je verliefd wordt op je oplossing. Het helpt je om te focussen op het probleem dat je wilt oplossen. Ga als een ‘sceptische detective’ op zoek naar de waarheid. Verzamel data die jouw aannames ontkrachten of bevestigen. Ga op zoek naar feiten. Blijf neutraal maar sceptisch. Hierdoor sta je veel meer open voor inzichten en feiten waaruit blijkt dat jouw aannames niet kloppen.

Het doel van deze fase is om een experiment op te zetten waarmee je jouw hypothese kunt testen. Zorg daarom van tevoren dat je jouw hypothese in detail hebt vastgelegd. Op deze manier kun je veel neutraler naar je eindresultaten kijken. Definieer wat je wilt testen, hoe je dit wilt testen en wanneer een aanname bevestigd/ontkracht is.

  • Hypothese: Wij geloven dat…
  • Experiment: Om dit te testen gaan we...
  • Meting:
    • Onze aanname zien we als bevestigd als…
    • Onze aanname bestempelen we als foutief als…

Extra tips

  • Zorg voor een nulmeting waarmee je de testresultaten kunt vergelijken
  • Zorg ervoor dat je resultaten niet door een andere factor beïnvloed kunnen worden (gecontroleerde omgeving)


4. Verwerk de feedback en verbeter je oplossing

Zet kleine experimenten op om jouw meest riskante aannames één voor één te testen. Verdeel de taken binnen je team en gebruik een scrum board om de voortgang van de taken zichtbaar te maken. Verzamel alle feedback en vergelijk je resultaten met je originele hypothese.

a. Wat we geobserveerd hebben is dat… [feiten]

b. Wat we hiervan geleerd hebben is dat… [inzicht]

c. Hierdoor kunnen we vaststellen dat onze aanname.. [waar is/onwaar is].

Is er bij het laatste punt niet een duidelijk antwoord te geven? Zoek dan een andere manier om je resultaat te meten of zoek een andere manier om je aanname te testen.

 

 

Op de hoogte blijven? Schrijf je nu in

Laat hier je naam en e-mailadres achter.


We zullen je via dit e-mailadres op de hoogte houden van onze nieuwste artikelen.
Recommended Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search

Be creative with the help of a challenge logbook - Breng innovatiekansen in kaartBird's-eye view - resetting your mind