De Krachtenveldanalyse: is het verstandig om energie te steken in je idee?

Het is niet altijd verstandig om met een creatief idee aan de slag te gaan. Zelfs als een idee geweldig klinkt, kunnen er nog steeds allerlei goede argumenten zijn om er toch niets mee te doen. De meeste ideeën hebben daarom een allesbepalend moment waarop ze een rood (stoppen) of groen licht (doorgaan) krijgen. Maar, hoe maak je nou de juiste keuze? Het succes van een creatief idee is vaak niet te voorspellen. En voor- en nadelen zijn niet altijd eenvoudig tegen elkaar weg te strepen. Één manier om een weloverwogen beslissing te maken is met een krachtenveldanalyse.

Krachtenveldanalyse – Hoe werkt het?

Stap 1. Beschrijf je gewenste uitkomst

Noteer in het midden van een groot leeg vel papier het idee dat je hebt en het doel dat je ermee wilt bereiken.

Voorbeeld
Ontwerp een spel waarmee nieuwe medewerkers onze werkwijze spelenderwijs kunnen ontdekken.


Stap 2. Noteer alle stimulerende krachten

Noteer aan de linkerkant van je doel alle (interne en externe) factoren die helpen bij het realiseren van je doel. Alle positieve elementen die bijdragen aan de totstandkoming van je idee.

Oftewel: wat zouden voorstanders van dit idee zeggen?

Voorbeeld
– Het ontwikkelen van een spel is goed voor ons imago (gezien worden als een creatief bedrijf)
– Medewerkers kunnen leren van hun fouten in een veilige omgeving (leren met een laag risico)
– Zelf ervaren is de beste manier om iets te leren  (krachtig middel voor de HR afdeling)
– Je maakt het spel 1x en kunt het hierna oneindig vaak spelen
– Een spel is goed voor teambuilding


Stap 3. Noteer alle remmende krachten

Noteer aan de rechterkant van je doel alle (interne en externe) factoren die van negatieve invloed zijn, en het realiseren van je doel tegenwerken.

Oftewel: wat zouden tegenstanders van dit idee zeggen?

Voorbeeld
– Het ontwikkelen van een spel is kostbaar (€)
– Het ontwikkelen van een spel kost veel tijd
– Het is niet de kern van ons bedrijf om spellen te ontwikkelen (het kan mislukken)
– Het succes van het spel hangt af van de inzet van de deelnemers
– Sommige medewerkers vinden het misschien kinderachtig

 

Stap 4. Geef punten

Bestudeer alle positieve en negatieve factoren, en geef ze individueel een score mee van 1 (zwak) tot 5 (sterk). Visualiseer de sterkte van de verschillende krachten middels pijlen. Is de kracht groot teken dan een grote pijl, is de kracht zwak teken dan een kleine pijl.

Probeer om de puntentelling niet te laten beïnvloeden door je eigen voorkeuren. Vraag je bij elke factor af hoe zwaarwegend dit is voor de mensen die betrokken zijn (en hoeveel invloed deze mensen hebben).

Tel de punten bij elkaar op en noteer het totaal aantal punten per lijst onderaan de pagina.

 

Krachtenveld analyseStap 5. Analyseer

Doe een stap terug en bestudeer het grotere geheel. Zijn de positieve en negatieve krachten in balans? Zijn er veel of weinig stimulerende/remmende krachten? En zijn deze zwak of sterk? Wat valt je op?

Het zien van de lijst met negatieve factoren kan demotiverend werken. Begin dus altijd met het bestuderen van de positieve factoren.

Maak alleen of met je team de afweging om het idee wel of niet verder uit te werken. Is iedereen nog steeds enthousiast, ondanks de geïdentificeerde weerstand? Ga dan naar de volgende stap.

Stap 6. Pas aan

Nu je de belangrijkste krachten in kaart hebt gebracht, is het tijd om hierop in te spelen. Denk met je team na over manieren om de positieve factoren te versterken en de negatieve factoren af te zwakken.

Stimulerende factoren.
Welke positieve krachten zijn zwak? Hoe kun je deze krachten versterken? Welke factoren zijn sterk? Op welke andere manieren kun je hier gebruik van maken?

Remmende factoren
Welke remmende factoren zijn sterk? Hoe kun je deze factoren wegnemen/oplossen? Op welke manieren kun de kracht van de remmende factoren afzwakken?

 

 

Wil je meer weten over het evalueren van vernieuwende ideeën? Lees dan ook:

 

Op de hoogte blijven? Schrijf je nu in

Laat hier je naam en e-mailadres achter.


We zullen je via dit e-mailadres op de hoogte houden van onze nieuwste artikelen.
Recommended Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search

Keep it simple / houd het simpel – why simple questions lead to better solutionsNo device rule - maak brainstormsessies productiever