Backcasting: zo plan je ambitieuze veranderingen

Bij het ontwikkelen van nieuwe strategieën, innovaties en plannen moet je rekening houden met ontwikkelingen in de toekomst. Maar je kunt het ook omdraaien; met backcasting redeneer je terug vanuit een gewenst toekomstscenario, om zo in kaart te brengen wat nodig is om daar te komen.

Wat is backcasting?

Ambitieuze doelen zijn geweldig, maar zonder een gedegen plan komt er natuurlijk niets van terecht. Als je een grootse visie hebt, zul je bepaalde acties in gang moeten zetten om de realiteit naar je hand te zetten.

Backcasting is een manier om een verandering te plannen, door terug te redeneren vanaf de gewenste uitkomst. Je visualiseert je uiteindelijke doel, de situatie zoals je zou willen dat deze is, en bedenkt wat er allemaal moet gebeuren om tot deze ideale situatie te komen.

Forecasting vs. Backcasting

Backcasting doet je misschien denken aan forecasting. Toch zijn beide manieren om naar de toekomst te kijken radicaal anders.

Forecasting is een methode om naar de toekomst te kijken. Op basis van kennis, informatie en ontwikkelingen uit het heden en verleden, vorm je een beeld van de toekomst. Op basis van dit toekomstbeeld kun je vervolgens een strategie ontwikkelen. Je anticipeert op een situatie die nog moet ontstaan, en zorgt daarmee dat je zo min mogelijk last hebt van de verwachte ontwikkelingen óf dat je er juist garen bij spint.

Backcasting is een stuk minder reactief. Bij Backcasting probeer je niet de toekomst te voorspellen, maar geef je deze actief vorm. Je fantaseert over jouw ideale situatie en visualiseert hoe deze situatie eruit ziet. Je kunt het zien als een gedachte-experiment; je stelt je voor dat je vanuit het meest gunstige toekomstscenario terugkijkt en bedenkt wat daaraan voorafging. Wat heeft er moeten gebeuren om tot dit punt te komen?

Je werkt stapje voor stapje terug tot het punt waarop je nu staat. Je stippelt als het ware een route in omgekeerde richting uit. Van het einddoel naar je huidige situatie. Je beschrijft wat noodzakelijk is om de gewenste situatie mogelijk te maken, en pelt de route vervolgens steeds een laagje verder af. Wat was noodzakelijk om dat tussenstation te bereiken? En wat ging daaraan vooraf?

Je eindigt na deze exercitie met een route met tussenstations (of tussenproducten) die je moet zien te bereiken om tot je droomsituatie te komen. Je weet nu exact wat je te doen staat. Je hebt concrete stappen die samen leiden tot de gewenste situatie.

Langetermijn-plannen

Backcasting kan worden gebruikt voor veranderingen die op relatief korte termijn zijn te realiseren. Denk hierbij aan een veiliger kruispunt, een betere klantbeleving, een verdubbeling van het aantal vrijwilligers in je organisatie of betere samenwerking tussen twee afdelingen.

De techniek wordt echter helemaal interessant bij grote complexe vraagstukken, waarvan iedereen begrijpt dat er een lange adem nodig is. Duizelingwekkende vraagstukken zoals het aanpakken van klimaatverandering, de energietransitie of het circulair maken van een industrie. Met behulp van backcasting kun je plannen maken voor veranderingen die over een lange periode vorm moeten krijgen.

Het proces

Om backcasting toe te passen op jouw vraagstuk kun je onderstaande stappen volgen. Deze stappen lenen zich goed voor een creatieve sessie met diverse stakeholders. Innoveren doe je tenslotte niet alleen.

1. Toekomstbeeld creëren

De eerste stap in het proces is het visualiseren van jouw ideale situatie. Hoe ziet het perfecte toekomstbeeld eruit? Probeer je deze situatie zo levendig mogelijk voor te stellen en beschrijf wat er gebeurt en welke partijen hier een rol in spelen.

2. Terugredeneren

Bedenk je wat nodig is om deze situatie te bereiken. Probeer steeds maar één stapje terug te gaan. Wat is nodig om deze situatie mogelijk te maken? En wat is dáár weer voor nodig? Ga door tot je aanbelandt bij de huidige situatie. Je hebt nu een route geschetst met tussenstapjes die je zult moeten zetten om tot je gewenste resultaat te komen. Een plan met tussenstations die je als mijlpalen kunt zien in de reis naar je ultieme doel.

3. Concretiseer elke stap

Bedenk per ‘tussenstation’ wat er in gang gezet moet worden om dit resultaat te bereiken. Wat moet er gebeuren? En wie en wat heb je daarvoor nodig?

 

Op basis van bovenstaande stappen kun je een roadmap ontwikkelen die past bij je visie. Een manier om jouw wilde droom om te zetten in concrete plannen, een strategie of toekomstgericht beleid.

 

Backcasting lijkt sterk op de risicoanalyse-methode Premortem, waarbij je vanuit een denkbeeldig toekomstscenario terugblikt op je project, om vast te stellen wat er allemaal mis is gegaan. Benieuwd hoe je deze methodiek kunt inzetten om te zorgen dat je elke stap in je roadmap goed voorbereid ingaat? Lees dan dit artikel: https://hatrabbits.com/de-pre-mortem/

Op de hoogte blijven? Schrijf je nu in

Laat hier je naam en e-mailadres achter.


We zullen je via dit e-mailadres op de hoogte houden van onze nieuwste artikelen.
Recommended Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search

The Mom Test, de mom tetsKill the company