Draagvlak voor verandering: het beste idee is van iedereen

Hoe je zorgt dat men je plannen voor verandering omarmt

Stel, je hebt geweldige plannen om een belangrijke verandering door te voeren in je organisatie. Je bent ervan overtuigd dat deze verandering essentieel is. Helaas zien je medewerkers het belang van jouw wilde plannen totaal niet. Hoe krijg je hen mee en zorg je dat zij hun gedrag gaan aanpassen? Hoe zorg je voor draagvlak?

Verandering is noodzakelijk. De huidige situatie is niet lang meer houdbaar, dat is voor jou evident. Toch zijn de mensen die straks hun gedrag en/of manier van werken moeten aanpassen hier totaal niet van overtuigd. Zij vinden het maar flauwekul. “Nou, de leiding heeft weer iets gelezen hoor.” Draagvlak voor de door jou gewenste verandering is ver te zoeken.

Het is een veelgehoorde klacht; weerstand tegen verandering. Soms voegt een leidinggevende hier zuchtend aan toe dat er ook nog eens een totaal gebrek is aan vernieuwende ideeën. “Mijn medewerkers zijn absoluut niet creatief. Ze komen nooit met nieuwe ideeën!”

Dat leidinggevenden deze sombere constatering doen wil overigens niet zeggen dat medewerkers geen ideeën hebben voor de toekomst. Neem van mij aan dat elke medewerker zo nu en dan een geweldig idee heeft voor een verbetering, voor een kans die verzilverd kan worden of voor het oplossen van een concreet probleem.

Dat er toch weinig briljante ideeën worden gedeeld voor verbeteringen, kansen of oplossingen heeft verschillende oorzaken.

Medewerkers delen hun ideeën niet met leidinggevenden

Natuurlijk is het frustrerend als mensen hun ideeën niet delen, terwijl de organisatie daarvan zou kunnen profiteren. Maar is het verrassend? Niet echt. Deze medewerkers hebben waarschijnlijk gemerkt dat er niets gebeurde met de laatste ideeën die ze deelden. Blijkbaar is het bedenken van slimme ideeën niet waar ze voor betaald worden!

Wanneer deze medewerkers hun ideeën deelden in het verleden, werden deze suggesties snel van tafel geveegd door hun manager. Hoewel de medewerkers het goed bedoelden sloten de ideeën namelijk eenvoudigweg niet aan bij de doelen van het management. Managers hebben nu eenmaal vaak andere doelen dan medewerkers (althans, dat denken beide groepen).

Babylonische spraakverwarring

Het probleem is meestal niet dat medewerkers geen ideeën hebben, of dat hun ideeën slecht zijn. Het probleem is dat mensen in verschillende lagen van een organisatie elkaar voor geen meter begrijpen! De ‘werkvloer’, middenmanagement en het bestuur… ze spreken elk een eigen taal (soms bijna letterlijk).

In de top van de organisatie gaat het over langetermijnvisie. Daar horen abstracte begrippen bij: “digitale transformatie”, “verduurzaming”, “genderdiversiteit”… Bij het middenmanagement wordt het al concreter; zij hebben vaak duidelijke doelen waar zij op worden afgerekend. 1% meer marktaandeel veroveren bijvoorbeeld, of een omzetgroei van 10% realiseren op een bepaald product. Op de werkvloer aangekomen is het meestal een stuk praktischer. Hier hebben medewerkers vaak hele duidelijke problemen waardoor zij hun werk niet goed kunnen doen. Een andere afdeling levert bepaalde stukken niet op tijd, documenten zijn slecht vindbaar via het intranet of een bepaald stuk gereedschap is wegbezuinigd. Irritante belemmeringen die goed werk in de weg zitten.

Wanneer een vertegenwoordiger van één van deze drie lagen een idee deelt zullen mensen uit de andere lagen dikwijls de waarde ervan niet herkennen. Het sluit immers (op het oog) niet aan bij hun belangen. Vette pech, want goede ideeën sterven een stille dood als de top, het management of de werkvloer de voordelen niet ziet.

Dit onderling onbegrip is zorgelijk, omdat nieuwe ideeën en verandering noodzakelijk zijn in elke organisatie. Of het nu is om een verouderd proces te verbeteren, een probleem op te lossen of de competitie voor te blijven.

Gelukkig is er een eenvoudige manier om te zorgen voor meer begrip voor elkaars ideeën. En deze manier zorgt nog voor draagvlak ook!

Mensen actief betrekken leidt tot draagvlak

Het is eigenlijk te simpel voor woorden: begrip en draagvlak ontstaat als je alle betrokkenen SAMEN laat nadenken over de oplossing. Als mensen actief en serieus worden betrokken in het proces om te komen tot een verbetering, oplossing of kansrijke verandering zullen zij echt wel bereid zijn om mee te denken.

 

Digitaal brainstormen was nog nooit zo eenvoudig. Jouw Corona-problemen zijn straks verleden tijd!Op zoek naar een manier om medewerkers samen na te laten denken over oplossingen, zelfs als zij vanaf verschillende locaties werken? Vraag vandaag nog een online demo aan van Brightstorming; onze applicatie voor digitale brainstormsessies!

 

In onze innovatietrajecten, waarin wij problemen oplossen waarbij meerdere partijen zijn betrokken, zorgen we altijd dat alle ‘stakeholders’ worden meegenomen. In het vooronderzoek gaan we bij hen langs om ieders uitdagingen, wensen en behoeften in kaart te brengen. Als je van alle betrokkenen weet waar zij naar op zoek zijn, kun je hier in je innovatie- of verandertraject rekening mee houden.

Je kunt het doel, de criteria en de vraagstellingen die je hanteert zo formuleren dat ieders belang wordt behartigd. Als je kunt uitleggen hoe het traject bijdraagt aan HUN belangen zal vrijwel iedereen bereid zijn om mee te werken.

Als je de verschillende belanghebbenden vervolgens in de rest van het traject ook actief betrekt zul je merken dat de ideeën die worden gedeeld helemaal niet zo ver uit elkaar liggen als je aanvankelijk zou verwachten.

Mensen willen vaak wel ongeveer hetzelfde. Ze noemen het alleen anders. Ze denken op een ander abstractieniveau of over een andere schaalgrootte, maar de richting is meestal hetzelfde. Mensen willen echt wel vooruit.

Door alle ideeën, wensen en behoeftes vervolgens aan elkaar te koppelen kun je een visie of concept ontwikkelen waar iedereen achter staat. Hoe kunnen ze ook anders; het is tenslotte HUN idee!

Niet alleen binnen één organisatie

Uiteraard speelt dit principe niet alleen bij medewerkers in verschillende niveaus van één organisatie. Schijnbaar tegengestelde belangen, achterdocht en betrokkenen met andere behoeftes kom je ook tegen bij vraagstukken waarbij meerdere organisaties, meerdere afdelingen of een organisatie en een bepaalde doelgroep tot een oplossing moeten komen. Ook hier loont het om iedereen netjes te betrekken in het proces.

 

Draagvlak creëren voor verandering in je eigen organisatie

Benieuwd hoe we jou kunnen helpen om te komen tot een gedragen oplossing of een kansrijke verandering waar alle betrokkenen enthousiast voor zijn? Neem snel contact met ons op. We denken graag met je mee.

Op de hoogte blijven? Schrijf je nu in

Laat hier je naam en e-mailadres achter.


We zullen je via dit e-mailadres op de hoogte houden van onze nieuwste artikelen.
Recommended Posts
Showing 3 comments

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search

Slapend creatieve oplossingen bedenken