Kill the company – breng kwetsbaarheden in kaart en zet ze om in kansen

‘Kill the Company’ is een oefening waarbij je met collega’s nadenkt over manieren om je eigen organisatie om zeep te helpen. Door je te verplaatsen in je grootste concurrent, breng je je eigen kwetsbaarheden in kaart. Als je weet wat je zwaktes zijn kun je het noodlot niet alleen voorkomen, je kunt gevaren zelfs ombuigen tot kansen!

De meeste organisaties redeneren vanuit hun kracht. Men probeert te bedenken wat nog meer kan worden bereikt met datgene waar de organisatie goed in is. Eigen zwaktes worden daarentegen niet erg serieus genomen en kritiek van medewerkers op de werkwijze wordt lang niet altijd gewaardeerd.

Die focus op de eigen kracht is begrijpelijk, maar niet altijd verstandig. Het negeren van minder rooskleurige signalen kan een organisatie uiteindelijk de kop kosten. Juist door zwakke plekken en bedreigingen op tijd te herkennen, kun je je eigen noodlot voorkomen.

Kill the Company (letterlijk vertaald: ‘vermoord het bedrijf’) is een creatieve techniek, bedoeld om zwaktes en bedreigingen in kaart te brengen zodat je er je voordeel mee kunt doen.

Kill the Company

Het brein achter deze oefening is innovatie-expert Lisa Bodell. Zij omschrijft het doel van de oefening als het hebben van een ‘out-of-company-ervaring’. In de Kill the Company oefening doe je alsof je je eigen grootste concurrent bent. Je bedenkt vanuit het perspectief van je tegenstander hoe je de organisatie te gronde gaat richten. Dit (verrassend leuke) gedachte-experiment helpt je om zowel gevaren van buiten als eigen zwakke plekken in kaart te brengen. Deze zwakke plekken en bedreigingen kun je vervolgens benutten om als organisatie sterker te worden.

De stappen

De Kill the Company oefening bestaat uit drie onderdelen: een brainstorm over manieren om de organisatie met de grond gelijk te maken, het in kaart brengen van de grootste bedreigingen en het nadenken over oplossingen en kansen.

Stap 1. Hoe kunnen we onze organisatie vandaag nog om zeep helpen?

Vraag deelnemers: ‘Stel je voor dat je voor de concurrent werkt. Wat zou je kunnen doen om te zorgen dat onze organisatie ten onder gaat?

Geef deelnemers de ruimte om hier zoveel mogelijk manieren te beschrijven waarop de organisatie in problemen is te brengen. Het scala aan mogelijkheden is immers breed; concurrenten die vergelijkbare (of betere) producten op de markt brengen, datalekken, bedrijfsspionage, de lancering van een nieuwe dienst die je belangrijkste product overbodig maakt en ga zo maar door.

Tijdens deze stap kun je uiteraard ook andere denktechnieken gebruiken, zoals De Creatieve Ontsnapping of Het Wijze Spreekwoord.

Stap 2. Breng de grootste bedreigingen in kaart

Bundel alle ideeën en kijk goed waar clusters van killer-ideeën ontstaan. Dit zijn afdelingen of onderwerpen om extra aandacht aan te besteden. Rangschik de bedreigingen van klein naar groot. Maak een top-3 van de grootste bedreigingen.

 Stap 3. Bedenk oplossingen en identificeer kansen

Het laatste onderdeel van de oefening bestaat uit het bedenken van preventieve acties. Laat de deelnemers nadenken over de vraag ‘Hoe kunnen we voorkomen dat dit gebeurt?’ Hoe kun je zorgen dat het geschetste noodlot je organisatie niet zal treffen?

Naast preventieve acties kun je echter ook nadenken over kansen. Wat een bedreiging is als het buiten de organisatie ontstaat (bijvoorbeeld bij een concurrent), kan immers ook een enorme kans zijn als je er zelf mee aan de slag gaat. Potentieel ‘dodelijke’ initiatieven van een concurrent kunnen je eigen organisatie en geweldige boost geven als jij anderen voor bent.

De kracht van de oefening

De grote kracht van de Kill the Company oefening is dat je deelnemers ‘toestemming’ geeft om echt kritisch naar de organisatie te kijken. Je geeft de mensen met kennis van zaken (de mensen die precies weten hoe het er intern aan toegaat) de kans om zwakke plekken aan te kaarten. De zwakke plekken van de eigen organisatie benoemen is normaal niet altijd populair. Mensen horen nu eenmaal liever positieve verhalen dan ‘gezeur’ over wat er allemaal niet goed gaat. Veel critici zullen hun bedenkingen over de werkwijze van de organisatie normaal dan ook voor zich houden (of alleen in een select gezelschap delen). De Kill the Company techniek geeft deze kritische geesten een vrijbrief om eens flink uit te pakken. Ze mogen hun organisatie (op papier) helemaal kapot maken.

Kill the Company is een inspirerende oefening die veel energie vrij kan maken in een groep. Als mensen nadenken over manieren om hun eigen organisatie een kopje kleiner te maken, kunnen ze zowel hun creativiteit kwijt als hun kritiek. Mensen die zich niet helemaal kunnen vinden in de huidige koers van de organisatie zijn helemaal in hun element tijdens deze oefening, maar ook mensen die van nature niet al te pessimistisch zijn kunnen met de techniek uit de voeten. Zij kunnen zich immers verplaatsen in een frisse nieuwe organisatie die het eens helemaal anders mag gaan doen. Een organisatie die het betreffende vakgebied eens flink gaat opschudden. Deelnemers kunnen hun fantasie de vrije loop laten en hebben de ruimte om alle wilde ideeën te delen die normaal niet aan de orde zijn (‘omdat het nu eenmaal niet zo werkt in deze organisatie’).

De techniek is niet enkel geschikt voor bedrijven die de concurrentie voor willen zijn. Ook organisaties zonder echte concurrenten, zoals gemeentes, kunnen hun voordeel doen met deze techniek. Een stadsbestuur kan bijvoorbeeld nadenken over risico’s die de stad in problemen zouden kunnen brengen. Ook in deze gevallen kun je anticiperen op bedreigingen nog voor ze zich daadwerkelijk voordoen.

Psychologische afstand

Het principe achter Kill the Company is natuurlijk niet nieuw. Het Amerikaanse leger gebruikt al sinds de Koude Oorlog een variant op deze oefening, genaamd ‘red teaming’, om zwakke plekken in de eigen strategie bloot te leggen. Een deel van het team verplaatst zich in de vijand en krijgt als taak om het ‘blauwe’ team (het Amerikaanse leger) te dwarsbomen in een fictieve missie. De fictieve vijand brengt zo zwakke plekken in planning en uitvoering in kaart, waardoor problemen kunnen worden opgelost vóórdat de echte missie begint.

Door je te verplaatsen in een concurrent of andere sluwe tegenstander, creëer je ‘psychologische afstand’. Het is aangetoond dat mensen het makkelijker vinden om creatieve oplossingen te ontwikkelen wanneer afstand wordt gecreëerd tussen hen en het probleem. Andere trucs die hier gebruik van maken zijn bijvoorbeeld het denken vanuit een moment in de toekomst en denken vanuit het perspectief van een klein kind.

Neem je eigen organisatie te grazen

Wanneer heb jij voor het laatst nagedacht over manieren om je eigen organisatie uit te schakelen? Plan vandaag nog een gedachte-experiment in met je collega’s en kijk waar het gevaar loert. Lisa Bodell adviseert om minstens eens per jaar je organisatie om zeep te helpen. Zo voorkom je tenslotte “dat iemand anders het werkelijke overlijdensbericht schrijft.”

Op de hoogte blijven? Schrijf je nu in

Laat hier je naam en e-mailadres achter.


We zullen je via dit e-mailadres op de hoogte houden van onze nieuwste artikelen.
Recommended Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search

Backcasting - working your way back from the end goalDeelnemers meekrijgen met een Bad Idea Brainstorm