Not Invented Here – Hoe de Tandenborstel-theorie innovatie om zeep helpt

Iedereen die bezig is met innovatie zal er weleens van gehoord hebben: het ‘Not Invented Here syndroom’. Met andere woorden: mensen wijzen nieuwe ideeën af omdat zij ze niet zelf hebben bedacht. Gelukkig is het syndroom te voorkomen.

Wat is het Not Invented Here syndroom?

Met het Not Invented Here syndroom wordt het verschijnsel bedoeld dat uitstekende oplossingen worden afgewezen, enkel en alleen omdat ze buiten de eigen organisatie (of afdeling) zijn ontwikkeld. Deze situatie, waarin een idee of oplossing niet wordt geaccepteerd omdat het niet intern is bedacht, wordt ook wel de ‘Toothbrush theory’ genoemd; de tandenborstel-theorie. Een oplossing is namelijk net als een tandenborstel: iedereen wil er een, iedereen heeft er een nodig, maar niemand wil die van iemand anders gebruiken.

Hoe herken je het Not Invented Here syndroom?

Er zijn enkele indicatoren die kunnen wijzen op het Not Invented Here syndroom. Hoor je een van de volgende idea killers, dan is de kans groot dat je te maken hebt met mensen die jouw oplossing zien als een afgekloven tandenborsteltje:

  • “Dat hebben we al geprobeerd”
  • “dat kunnen we zelf beter”
  • “wij zijn hier al maanden mee bezig, en zij hebben het zomaar opgelost? Ik geloof er niks van”
  • “dit accepteren onze klanten nooit”

Waar komt het Not Invented Here syndroom vandaan?

Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen voor de neiging om externe ideeën af te wijzen. Externe ideeën zijn allereerst eng. Wie weet wat voor motieven er achter zitten of wat de verandering met zich meebrengt. Misschien gaat er wel van alles veranderen. Dan liever blijven doen wat we al deden. Wel zo veilig.

Daarnaast hechten mensen over het algemeen nu eenmaal meer waarde aan hun eigen ideeën. Specialisten denken vaak dat niemand het beter weet of kan dan zij. En dan zou ‘van buiten’ een goede oplossing komen? Maak dat de kat wijs.

Beide oorzaken hebben ook te maken met een gebrek aan vertrouwen. De ‘buitenstaanders’ kennen we niet goed, dus hoe kunnen we hun oplossing vertrouwen?

En dan is er ook nog de ‘confirmation bias’: mensen verkiezen ideeën die aansluiten op wat ze al geloven of wat ze al vinden. Deze voorkeur voor bevestiging hebben we allemaal. Het zorgt dat we omarmen wat ons wereldbeeld bevestigt, terwijl we negeren of afwijzen wat niet in ons straatje past. Een wapen tegen confirmation bias is de PMI-oefening, die we in een eerder artikel beschreven.

Waarom is het Not Invented Here syndroom problematisch?

Het afwijzen van oplossingen van buiten lijkt op het eerste oog misschien onschuldig, maar in de praktijk zorgt het voor een hoop narigheid. Het zorgt er namelijk voor dat teams, afdelingen en organisaties continu het wiel opnieuw aan het uitvinden zijn. Dit dubbele werk is natuurlijk zonde van de tijd. Maar los van een verspilling van tijd en geld, zorgt het heruitvinden van het wiel ook dat kansen worden verloren. In de tijd dat mensen het wiel opnieuw aan het uitvinden waren hadden ze namelijk ook veel waardevoller werk kunnen doen. Ze hadden hun product kunnen verbeteren, de klantbeleving kunnen optimaliseren of oplossingen kunnen ontwikkelen voor de problemen waar nog geen externe oplossing voor bestaat.

Hoe het Not Invented Here syndroom kan worden aangepakt:

Er is organisaties, teams en afdelingen dus alles aan gelegen om zich te wapenen tegen het Not Invented Here syndroom. Je kunt mensen bewust maken van het syndroom, en dat zal het effect ervan mogelijk iets temperen, maar we weten allemaal dat de ‘homo economicus’ niet bestaat. We zijn niet 100% rationeel (we komen niet eens in de buurt), dus zelfs bewustwording lost dit probleem niet op. Gelukkig is er een andere manier om de weerstand tegen oplossingen weg te nemen.

In welke situaties accepteren mensen een oplossing?

  1. Als de oplossing objectief briljant is
  2. Wanneer ze inzien dat de oplossing overduidelijk in hun eigen voordeel is
  3. Als de oplossing goed aansluit op hun wereldbeeld
  4. Wanneer ze de oplossing zelf bedacht hebben

Het eerste punt is problematisch. Een idee kan geniaal zijn, maar lang niet elk geniaal idee wordt direct als zodanig herkend. De Britse filosoof Alfred North Whitehead zei het al treffend: “Every really new idea looks crazy at first.”

Every really new idea looks crazy at first.

Ook het tweede en derde punt zijn minder voor-de-hand liggend dan het lijkt. Bij elke verandering is het belangrijk om duidelijk te maken waarom het in het belang van de betrokkenen is. Als iemand snapt waarom de verandering in zijn of haar voordeel is, wordt de kans dat hij of zij meewerkt een stuk groter. Maar juist het Not Invented Here syndroom kan mensen blind maken voor de voordelen van een idee.

Het vierde punt, daarentegen, is de sleutel tot het onschadelijk maken van ‘NIH’.

Ontwikkel geen oplossingen zonder de mensen die er uiteindelijk mee aan de slag moeten te betrekken. Je maakt het jezelf moeilijker en je vergroot de kans dat de oplossing keihard wordt afgewezen. Breng daarom altijd zo snel mogelijk in kaart wie er allemaal bij een probleem betrokken zijn en wie de oplossing straks (naar alle waarschijnlijkheid) moeten uitrollen. Ga met deze mensen praten en betrek hen actief bij de totstandkoming van de oplossing. Laat hen meedenken over de aanpak en maak gebruik van hun inzichten en ervaring om de oplossing aan te scherpen. Betrek mensen bij de totstandkoming van de oplossing en zij zullen ‘hun’ oplossing omarmen.

Ik schreef het al eerder: Het beste idee is van iedereen.

 

Hoe je belanghebbenden kunt betrekken in tijden van ‘social distancing’

Natuurlijk wil jij alle belanghebbenden betrekken om samen een oplossing te ontwikkelen waar draagvlak voor is. Maar hoe doe je dat als een fysieke bijeenkomst organiseren niet mogelijk is…? Wij helpen je graag om een effectieve online brainstorm te organiseren.

Maak vandaag nog een afspraak voor een gratis demonstratie van Brightstorming, onze webapplicatie voor digitale brainstormsessies, en een van onze experts laat precies zien hoe jij moeiteloos online kunt brainstormen.

Op de hoogte blijven? Schrijf je nu in

Laat hier je naam en e-mailadres achter.


We zullen je via dit e-mailadres op de hoogte houden van onze nieuwste artikelen.
Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search

Vind een nieuw verdienmodel voor je product of dienstgamification